Tény, az energia napról napra többe kerül, erre fel kell készülnünk. Egyetlen módja van az erre történő felkészülésnek, csökkenteni kell a veszteségeket, és hasznosítani kell az eddigi veszendőbe ment energiát.


Először a léghálózatok légveszteségeit meg kell szüntetni. Az eresztő tömítéseket, csatlakozásokat, csapokat, préslégszerszámokat meg kell javítani, ki kell cserélni.


Felhívjuk kedves érdeklődőink figyelmét az energia árának emelkedésére, és ezzel kapcsolatosan a sokat (folyamatosan) üzemelő kompresszorok hatalmas mennyiségű hulladék hőjére, amellyel egyéb lehetőség igénybevétele nélkül csak a környezetet szennyezzük.
Tehát hasznosítsuk a légsűrítők hulladék hőjét.
Erre is lehetőséget kínálunk, egyszerűen, minimális beruházással a használati melegvíz előállítására, fűtésrásegítésre, technológiai hő előállítására is használható az eddigi teljesen veszendőbe ment energia, amely eltávolítására, eddig még ventillátorok üzemeltetésével további energiát is használnunk kellett.Kínálunk korrekt műszaki megoldásokat a hulladékhő hasznosítására.
1. Az olajkörbe épített olaj/víz hőcserélővel a bevitt villamos. teljesítmény 70%-a hasznosítható kommunális vagy fűtővíz melegítésére.
2. A kompresszor olaj és levegőhűtőjén átáramló meleg levegőt (a bevitt villamos. teljesítmény 5 %-a) légcsatornával lehet hasznosítani.
3. A hűtveszárítónál képződő hőmennyiség csak 55 kW feletti kompresszorok esetén lehet érdekes, de a keletkező hulladékhő mennyisége nem elegendő arra, hogy a légcsatornázás gazdaságos legyen..
A további előnyök, a hulladékhő hasznosításán kívül:
– A kompresszorházak hűtésére felhasznált energia, amelyek a ventillátor(ok) üzemeltetésére szükséges, jelentősen csökkenthető
– A Kompresszorházakon áthaladó hűtőlevegő mennyisége jelentősen csökken, így az oda bekerülő szennyeződés mennyisége csökken, ami jelentősen csökkenti a karbantartások, tisztítások költségét.
– A nyári meleg időszakban a kompresszorok túlmelegedésének lehetősége csökken, így kímélve a kompresszort, ezzel növelve annak élettartamát, üzembiztonságát.
– A téli hidegben lehetőség van a nappali felesleges hőenergiát, ami veszendőbe menne, az éjszakai hideg időszakban a kompresszorház temperálására lehet fordítani.


A kompresszorok hőenergiáját legegyszerűbben a mindennapos használati melegvíz előállításra lehet hasznosítani.
A kompresszorok teljesítménye szorosan összefügg a sűrített levegőt felhasználó üzem létszámával, tehát használati melegvíz előállítása a hulladék hőből teljesen tiszta nyereség, nap mint nap.
hmv1


A kompresszorok által megtermelt használati víz előállítás egy lehetőség, de tovább bővíthető, a téli energia felhasználás csökkantésének területén. Amennyiben mód és lehetőség van, akkor a fűtésrendszerben is jól hasznosítható az egyébként felesleges kárbavésző energia.
hmv+futes OKO

No products found which match your selection.